Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Mobilność kadry ZSEU

W dniach 9-13 maja 2022 r. czterech nauczycieli ZSEU uczestniczyło w mobilności kadry odbywającej się w Portugalii w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe w programie ERASMUS+.

Celem szkolenia prowadzonego w języku angielskim przez portugalskiego trenera Jose Gabriela było zdobycie wiedzy nt. nowych technologii i rosnącego trendu integracji ICT z edukacją, a także nabycie umiejętności doboru aplikacji i rozwiązań internetowych, tak aby edukacja była bardziej angażująca, motywująca i innowacyjna. Program szkolenia zawierał ćwiczenia praktyczne polegające na wykorzystaniu różnych programów, narzędzi i możliwości oprogramowania dostępnego on-line. Dodatkowo nauczyciele mieli możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami i ich opiekunami odbywającymi praktykę zawodową organizowaną przez Mobility Friends w Barcelos, a także z pracownikami Campusu Mobility Friends pochodzącymi z różnych krajów m.in. z Turcji czy Mozambiku.

Comments are closed.