Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

REKRUTACJA

…………………………………………………………………………………………………………………………….

WYNIKI REKRUTACJI NA DZIEŃ 9.08.2021r.


Listy kandydatów przyjętych:

Listy kandydatów nieprzyjętych z podań o odwołanie lub przeniesienie na inny kierunek

Kandydaci, którzy  zostali przyjęci powinni dostarczyć do dnia 11.08.21r.  (środa) oryginały dokumentów.

——————————————————————————————————————–

UWAGA !

Uczniowie przyjęci do Technikum nr 2 w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa
w dniu 1.09.2021r. powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku
przeciwwskazań do wykonywania prac w styczności z żywnością, przy wykonywaniu których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia na inne osoby.
Uczniowie proszeni są, aby:
1.wykonać badanie kału w kierunku zakaźnych schorzeń jelitowych (proszę pamiętać , że to badanie wykonywane jest w
kilku etapach i należy je rozpocząć od 10 sierpnia 2021r. )

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna znajduje się na ul. Sikorskiego 27 w Bytowie
 • należy tam pobrać odpowiedni pojemnik do badania – koszt 10 zł
 • należy wykonać badanie (lista skierowanych na badanie uczniów zostanie dostarczona do Stacji Sanitarno-
  Epidemiologicznej przez szkołę 9 sierpnia 2021r.)
 • należy zgłosić się z wynikiem badania kału do sekretariatu szkoły niezwłocznie po otrzymaniu danego wyniku, w celu
  wykonania kserokopii
  z sekretariatu szkoły pobieramy ankietę pacjenta, którą należy wypełnić i zabrać ze sobą na badanie w dniu 6 września
  2021r.

  UWAGA ! Uczniowie klas II i III , którzy posiadają dane badanie nie muszą go ponownie wykonywać

——————————————————————————————————————-

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Aktualne wykazy podręczników w zakładce DLA UCZNIA

………………………………………………………………………………………………………………………

Informacje:

————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————-

Propozycje oddziałów klas I w roku szkolnym

2021/2022 w ZSEU Bytów

    Oddział Planowana liczba oddziałów Planowana liczba uczniów w oddziale

 

1

technik ekonomista/technik handlowiec

0,5/0,5

32

 

2

technik spedytor/technik logistyk

0,5/0,5

32

 

3

technik żywienia i usług gastronomicznych

1

30

 

4

technik hotelarstwa/technik organizacji turystyki

0,5/0,5

32

    RAZEM

4

126

..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.