Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

KALENDARIUM

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

II półrocze

DataWydarzenieOdpowiedzialni
31.01.2022 Początek II półrocza
8. 02. 2022Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczuDyrektor, wyznaczeni nauczyciele
7-11.02.2022Wywiadówki okresoweWychowawcy klas
14.02-25.02.22Ferie zimowe
03 /04.2022Wirtualny Dzień Otwarty Ekonoma dla absolwentów szkół podstawowychDyrektor, wyznaczeni nauczyciele
01.04.2022 Wystawienie przewidywanych ocen ndst  na koniec roku w klasach maturalnych Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy
4.04.2022Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach ndst w kl. maturalnych, wywiadówki klas maturalnych.Wychowawcy klas maturalnych
5.04.2022Dzień otwartej szkoły dla rodziców.Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, dyrekcja
12. 04. 2022 Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych w klasach maturalnych Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy
13.04. 2022 Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych w kl. maturalnych Wychowawcy klas maturalnych
14-19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
22.04 2022Wystawienie ocen w klasach maturalnychNauczyciele, wychowawcy
26.04.2022Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnychDyrektor, wychowawcy klas
29. 04. 2022 Zakończenie nauki dla klas maturalnychDyrektor, wychowawcy klas, Samorząd Szkolny
2.05. 2022 Dzień  wolny od pracy
2 -27.05. 2022 Praktyki zawodowe klas 3 GTE, 3 GTS, 3 GTO, 3 GTŻH, 3 PTE, 3 PTL, 3 PTO, 3 PTŻ, 3 PTSHOpiekunowie praktyk
maj 2022Egzaminy maturalne wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKEOKE, dyrekcja

4. 05. 2022Początek egzaminów maturalnych w sesji wiosennej, pisemny egzamin maturalny z j. polskiego pp – godz. 9:00, dzień wolny od zajęć lekcyjnychOKE, dyrekcja
5. 05. 2022pisemny egzamin maturalny z matematyki pp- godz. 9:00, dzień wolny od zajęć lekcyjnychOKE, dyrekcja
6. 05. 2022pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego pp – godz. 9:00 –dzień wolny od zajęć lekcyjnych OKE, dyrekcja
9.05.2022pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego pr – godz.9:00OKE, dyrekcja
10.05.2022pisemny egzamin maturalny z j. polskiego pr – godz. 9:00 OKE, dyrekcja
11.05.2022pisemny egzamin maturalny z matematyki pr – godz. 9:00 OKE, dyrekcja
11.05.2022pisemny egzamin maturalny WOS pr  – godz.14:00OKE, dyrekcja
12. 05. 2022pisemny egzamin maturalny z biologii pr – godz. 9:00  OKE, dyrekcja
13.05.2022pisemny egzamin maturalny z wos pr godz. 9:00OKE, dyrekcja
13.05.2022pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego  pr 14:00OKE, dyrekcja
16.05.2022pisemny egzamin maturalny z chemii pr –  godz.9:00 OKE, dyrekcja
17.05.2022pisemny egzamin maturalny z historii pr  – godz.9:00OKE, dyrekcja
18.05.2022pisemny egzamin maturalny z geografii  pr  -godz. 9:00 OKE, dyrekcja
19.05.2022pisemny egzamin maturalny z fizyki pr  -godz. 9:00 OKE, dyrekcja
27. 05. 2022Wystawienie przewidywanych ocen ndst  – końcoworocznychNauczyciele przedmiotów, wychowawcy
30. 05. 2022 Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach ndst  – końcoworocznychwychowawcy
9. 06. 2022Wystawienie przewidywanych ocen rocznychNauczyciele przedmiotów, wychowawcy
10. 06. 2022  Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznychNauczyciele przedmiotów, wychowawcy
do 15. 06. 2022Wystawienie ocen rocznychNauczyciele przedmiotów
16. – 17. 06. 22Boże Ciało, dni wolne od nauki
21. 06. 2022Klasyfikacyjna Rada Pedagogicznadyrekcja
20.06.- 6. 07. 2022 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wg harmonogramu CKEOKE
24. 06. 2022Zakończenie roku szkolnegoDyrekcja, wychowawcy, Samorząd Szkolny
27-29. 06. 2022Przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania
24.06.-5.08. 2022 Praca Komisji Rekrutacyjnej wg harmonogramu PCR w BytowiePrzewodniczący i członkowie Komisji, dyrektor
Wg harmonogramów Komitetów Olimpiad i KonkursówUdział uczniów w konkursach i olimpiadachNauczyciele
27.06. – 31. 08.  2022Ferie letnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.