Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

KALENDARIUM

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

I półrocze

DATAWYDARZENIEOSOBY ODPOWIEDZIALNE
01.09.2022 r.Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno-wychowawczychdyrekcja
do 02.09.2022 r.Wprowadzenie danych uczniów i planów lekcji w dzienniku elektronicznymwychowawcy klas wszyscy nauczyciele P. Wroński
7. 09.2022 r.Kiermasz podręcznikówopiekunowie SU
do 7.09.2022 r.Zmiany w bazie danych w dziennikach klas pierwszych.wychowawcy kl. I
16. 09. 2022 r.Zamieszczenie rozkładów w bazie dziennika elektronicznegowszyscy nauczyciele
13.09.2022 r.Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznegoDyrekcja, wszyscy nauczyciele
20. 09.2022 r.Zebranie rodziców kl. I zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, wybór Rad Klasowychwychowawcy kl. I
do 23.09.2022 r.Rozpoznanie potrzeb i sytuacji uczniów  kl. I oraz analiza wyników testów kompetencjiwychowawcy klas I i pedagog, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
27.09. 2022 r.Posiedzenie Rady Pedagogicznejdyrekcja
do 30.09.2022 r.Akcja informacyjna o zakresie i procedurach egz. maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodziedyrekcja, wychowawcy kl. maturalnych, nauczyciele kl. maturalnych
13.10. 2022  r.Dzień Edukacji Narodowejdyrekcja, nauczyciele, SU
10. 11. 2022 r.Święto Niepodległości (pogadanki w ramach lekcji historii, języka polskiego, zajęć z wychowawcą)wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, historii
11.11. 2022 r.Święto Niepodległości – udział Sztandaru w uroczystościachP.Wroński
11. 2022 r.Próbne egzaminy maturalnedyrekcja, naucz. przedmiotów ogólnych w kl. maturalnych
18. 11. 2022 r.Wystawienie propozycji ocen ndst w klasach maturalnych (klasy czwarte po gimnazjum)wszyscy nauczyciele
21.11.2022r.Zawiadomienie rodziców o ocenach ndst w klasach maturalnych na I półrocze ( klasy czwarte po gimnazjum)  wychowawcy klas
2. 12. 2022 r.Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych (klasy czwarte po gimnazjum)  wszyscy nauczyciele
5.12.2022r.Zawiadomienie rodziców o ocenach proponowanych w klasach maturalnych (klasy czwarte po gimnazjum)  wychowawcy klas
13.12. 2022 r.Konsultacje dla rodziców (dzień otwarty dla rodziców)Wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas
8.12.22r.Wystawienie ocen przewidywanych, w tym ocen  ndst w  klasach I-IV na I półroczewszyscy nauczyciele
9.12.22r.Zawiadomienie rodziców o ocenach przewidywanych, w tym ocenach ndst w klasach I-IVwychowawcy klas
16.12. 2022 r.Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych  (klasy czwarte po gimnazjum) oraz powiadomienie rodziców o ocenach  

Wystawienie ocen proponowanych w  klasach I-IV na I półrocze oraz powiadomienie rodziców o ocenach proponowanych
Nauczyciele uczący w klasach maturalnych, wychowawcy klaswszyscy nauczyciele
wychowawcy klas
16. 12. 2022 r.Koniec pierwszego półrocza dla klas maturalnych  (klasy czwarte po gimnazjum) 
20.12.22r.Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.Wszyscy nauczyciele.
22.12.22r.Klasowe spotkania wigilijne.wychowawcy klas
23.12.2022- 1. 01. 2023  r.Zimowa przerwa świąteczna   
.01.2023 r.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodziedyrekcja, nauczyciele przedmiotów zawodowych w kl. maturalnych
12.01.23r.Wystawienie ocen na I półrocze w klasach I-IVwszyscy nauczyciele
13.01.23r.Zawiadomienie rodziców o ocenach na I półrocze w klasach I-IVwychowawcy klas
16.01-29.01.23r.Ferie Zimowe 
27. 01. 23 r.Koniec pierwszego półrocza w klasach I -IV 
31.01.23 r.Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej odyrekcja
7.02.23r.Posiedzenie Rady podsumowującej  I półroczewszyscy nauczyciele
6-10.02.2023 r.Wywiadówki okresowewychowawcy klas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.