Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

KALENDARIUM

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

II półrocze

DataWydarzenieOdpowiedzialni
31.01.2023Początek II półrocza 
7. 02. 2023Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczuDyrektor, wyznaczeni nauczyciele
6-10.02.2023Wywiadówki okresoweWychowawcy klas
6-31.03.2023Praktyki klas trzecich: 3 TE, 3 THHOT, 3 TSL, 3 TŻOpiekunowie praktyk
 30.03.2023Wystawienie przewidywanych ocen ndst  na koniec roku w klasach maturalnychNauczyciele przedmiotów, wychowawcy
31.03.2023Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach ndst w kl. maturalnych.  Wychowawcy klas maturalnych
4.04.2023Dzień otwartej szkoły dla rodziców.Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, dyrekcja
6-11.04.2023
Wiosenna przerwa świąteczna
13. 04.2023Dzień Otwarty Ekonoma dla absolwentów szkół podstawowychDyrektor, wyznaczeni nauczyciele
14.04.2023
Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych w klasach maturalnych Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy
17.04. 2023Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych w kl. maturalnychWychowawcy klas maturalnych
21.04 2023Wystawienie ocen w klasach maturalnychNauczyciele, wychowawcy
25.04.2023Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnychDyrektor, wychowawcy klas
28. 04. 2023Zakończenie nauki dla klas maturalnychDyrektor, wychowawcy klas, Samorząd Szkolny
1-3.05. 2023Dni  wolne od pracy   
1 -26.05. 2023Praktyki zawodowe klas 4 PTE, 4 PTL, 4 PTO, 4 PTŻ, 4 PTSHOpiekunowie praktyk
maj 2023Egzaminy maturalne wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKEOKE, dyrekcja      
4. 05. 2023Początek egzaminów maturalnych w sesji wiosennej, pisemny egzamin maturalny z j. polskiego pp – godz. 9:00, dzień wolny od zajęć lekcyjnychOKE, dyrekcja
5. 05. 2023pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego pp- godz. 9:00, język hiszpański pp 14:00  OKE, dyrekcja
8. 05. 2023pisemny egzamin maturalny z matematyki  pp – godz. 9:00  OKE, dyrekcja
9.05.2023pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego pr – godz.9:00 filozofia pr 14:00OKE, dyrekcja
10.05.2023pisemny egzamin maturalny z WOS pr – godz. 9:00 język niemiecki pr 14:00OKE, dyrekcja
11.05.2023pisemny egzamin maturalny biologii  pr  – godz.9:00OKE, dyrekcja
12. 05. 2023pisemny egzamin maturalny z matematyki pr – godz. 9:00 OKE, dyrekcja
15.05.2023pisemny egzamin maturalny z chemii  pr godz. 9:00OKE, dyrekcja
16.05.2023pisemny egzamin maturalny z geografii  pr –  godz.9:00OKE, dyrekcja
17.05.2023pisemny egzamin maturalny z języka polskiego pr  – godz.9:00OKE, dyrekcja
18.05.2023pisemny egzamin maturalny z historii  pr  -godz. 9:00OKE, dyrekcja
19.05.2023pisemny egzamin maturalny z fizyki pr  -godz. 9:00OKE, dyrekcja
26. 05. 2023Wystawienie przewidywanych ocen ndst  – końcoworocznychNauczyciele przedmiotów, wychowawcy
29. 05. 2023Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach ndst  – końcoworocznychwychowawcy
8. 06. 2023Wystawienie przewidywanych ocen rocznychNauczyciele przedmiotów, wychowawcy
9. 06. 2023 Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznychNauczyciele przedmiotów, wychowawcy
8. – 9. 06. 23Boże Ciało, dni wolne od nauk 
do 16. 06. 2023Wystawienie ocen rocznychNauczyciele przedmiotów
1.- 18.06.2023Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wg harmonogramu CKEOKE
20. 06. 2023Klasyfikacyjna Rada Pedagogicznadyrekcja
23. 06. 2023Zakończenie roku szkolnegoDyrekcja, wychowawcy, Samorząd Szkolny
23.06.-5.08. 2023Praca Komisji Rekrutacyjnej wg harmonogramu PCR w BytowiePrzewodniczący i członkowie Komisji, dyrektor
26-28. 06. 2023Przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania 
Wg harmonogramów Komitetów Olimpiad  i KonkursówUdział uczniów w konkursach i olimpiadachNauczyciele
26.06. – 31. 08.  2023Ferie letnie 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.