Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Archive for: lipiec 2014

I Kònkùrs TWÒRZIMË W RODNY MÒWIE

I Kònkùrs TWÒRZIMË W RODNY MÒWIE został zorganizowany przez dwie szkoły, tj. I Kaszubskie Liceum ogólnokształcące w Brusach oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie. Podsumowanie konkursu odbyło się 24 czerwca 2014 r. w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach. Pomysłodawczyniami i organizatorkami tego konkursu były nauczycielki regionalistki Felicja Baska-Borzyszkowska z KLO w Brusach oraz Wioletta Katarzyna Ratajczak-Toczek z ZSER w Bytowie. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu było budzenie zainteresowań i rozwijanie indywidualnych uzdolnień literackich uczniów oraz dostrzeganie znaczenia wartości regionu kaszubskiego. Patronat honorowy nad konkursem objęli:
Jan Wyrowiński- Wicemarszałek Senatu RP
Roman Zaborowski- Senator RP
Elżbieta Wasilenko – Pomorski Kurator Oświaty
Stanisław Skaja – Starosta Powiatu Chojnickiego
Jacek Żmuda Trzebiatowski – Starosta Powiatu Bytowskiego
Witold Ossowski-Burmistrz Brus
Ryszard Sylka – Burmistrz Bytowa
Łukasz Grzędzicki – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego
Stanisław Kobus- Prezes Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego Oddział w Brusach
Katarzyna Kozłowska-Prezes Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego Oddział w Bytowie
Patronat medialny objęli:
Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Pomerania
Tygodnik Kurier Bytowski
Portale: Betowo.pl i Koscierski.info

Trzeba tutaj dodać, że oprócz honorowej pieczy nad konkursem, patroni ufundowali dla młodych twórców bardzo cenne nagrody. Między innymi piękne książki, słowniki polsko- kaszubskie i kaszubsko-polskie, albumy, pióra, maskotki i inne. Do dobroczyńców konkursu należą również artyści ludowi, firmy i organizacje. Ufundowali oni wiele wspaniałych nagród. Są nimi:
• Regina Białk- artystka ludowa z Kościerzyny
• Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana w Łubianie
• Kowalstwo Artystyczne Zbigniew Felski w Brusach
• Bohdan Kiedrowski- Piekarnia Kiedrowscy S.A.
• Antonii Lubecki- artysta ludowy z Radunia
• Jacek Plata- artysta ludowy z Wiela
• Barbara i Henryk Szopińscy –Dom Polski w Zakrzewie
Na konkurs nadesłano 24 prace: w kategorii gimnazjum 16 wierszy a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 8 prac: 4 wiersze, 3 opowiadania i 1 dramat. Prace oceniała czteroosobowa komisja: Wojciech Myszk ( pisarz kaszubski, współautor podręcznika do nauki języka kaszubskiego do szkół średnich), Anna Różek (poetka kaszubska, laureatka konkursów poetyckich, nauczycielka języka kaszubskiego w szkole podstawowej), Dariusz Majkowski (redaktor naczelny miesięcznika Pomerania) i Katarzyna Główczewska ( nauczycielka języka kaszubskiego w szkole podstawowej). Po długich obradach Komisja przyznała następujące miejsca w każdej kategorii wiekowej i rodzaju literackim Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce-Ewa Nowicka – I KLO w Brusach
II miejsce-Izabela Szopińska-I KLO w Brusach
III miejsce –Weronika Rogala-I KLO w Brusach

Dramat:

I miejsce- Ilona Grzybowska-ZSER w Bytowie
I miejsce-Daria Olter- I KLO w Brusach
II miejsce-Justyna Retka-ZSER w Bytowie
III miejsce – Aleksandra Wenda -I KLO w Brusach

Na początku wszystkich zgromadzonych powitał Zbigniew Łomiński – dyrektor Kaszubskiego LO. Następnie do powitań dołączyli Stanisław Kożyczkowski – dyrektor bytowskiego ZSER, Witold Ossowski burmistrz Brus, Ryszard Sylka – burmistrz Bytowa, Andrzej Marcinkowski – Wicestarosta Powiatu Bytowskiego oraz Dariusz Glazik – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Po oficjalnym otwarciu konkursu jury przedstawiło wyniki. Wyróżnione osoby otrzymały liczne nagrody i upominki. Nagrodzeni odczytywali fragmenty swoich autorskich tekstów, a uczennice KLO i ZSER uświetniły finał konkursu śpiewem piosenek w języku kaszubskim.