Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Archive for: marzec 2016

Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

Dnia 14 marca 2016r w Gdańsku odbył się konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Do II etapu odbywające się w Gdańsku zakwalifikowali się uczniowie klasy IIaTE: Kamila Balińska, Katarzyna Kuklińska, Patryk Recław. W konkursie brało udział 60 uczniów z 20 szkół województwa pomorskiego.

W pierwszym etapie nasza drużyna zajęła 5 miejsce grupowo. Czekamy na wyniki II etapu.”

Dzień otwarty szkoły

Dzień otwarty szkoły

Kliknij –>Dzień otwarty 2016 ZSEU

28 kwietnia godz. 13:00

Park małe

CEN-ne PRAKTYKI – Zawodowe Pomorze

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku wyróżniło naszą szkołę w publikacji opisującej najlepsze technika i szkoły zawodowe w województwie pomorskim w 2015 r. Nasza szkoła została opisana na stronach 38-42.

„Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce publikację poświęconą pomorskim dobrym praktykom w szkolnictwie zawodowym. Szkoły zawodowe z terenu naszego województwa, zakłady pracy a także przedstawiciele organów prowadzących dzielą się doświadczeniami, refleksją i pomysłami, jak poprawić stan edukacji zawodowej. O wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego decyduje między innymi partnerska współpraca wszystkich zainteresowanych stron, w tym rozważna oraz mądra polityka organów prowadzących. W tym kontekście istotne jest myślenie o szkolnictwie zawodowym w dłuższej perspektywie oraz o tworzeniu warunków legislacyjnych, organizacyjnych na miarę XXI wieku. (…)

Renata Ropela
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku”

KLIKNIJ

Nowy obraz

Technik logistyk – NOWOŚĆ!

KLIKNIJ

Nowy obraz (1)

I Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

W zeszłym tygodniu po raz pierwszy odbyła się Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Naszą szkołę w zawodach okręgowych w Kartuzach reprezentowało czworo uczniów Emilia Myma, Weronika Mallek, Bartłomiej Jerszewski z klasy III B TE oraz Seweryn Cichosz z klasy III TH.

Temat wiodący tej edycji to „Rynek pracy w Polsce – wyzwania, szanse, zagrożenia”.

W olimpiadzie bierze udział łącznie 98 szkół z całej Polski. W eliminacjach szkolnych, poprzedzających okręgowe startowało łącznie ponad 2300 uczniów szkół handlowych i ekonomicznych z całego kraju. Do eliminacji okręgowych stanęło w całej Polsce jednocześnie 411 uczniów. W ZSZiO w Kartuzach z testem zmierzyło się 30 uczniów z 5 szkół ekonomicznych: z Lęborka, Bytowa, Tczewa, Stargardu Gdańskiego oraz z Kartuz. Uczniowie, którzy uzyskują tytuł laureata i finalisty są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Organizatorem I Ogólnopolskiej Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Twórczych i Aktywnych. Lista uczestników, którzy zakwalifikują się do finału zostanie ogłoszona 29 marca 2016 roku. 60 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów zmierzy się w ogólnopolskim finale.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Spotkanie z doradcą EURES

Doradca EURES Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku Katarzyna Szymczak w dniu 10 marca przeprowadziła zajęcia dla młodzieży pod hasłem „Mobilność w Europie”.

Podczas spotkań młodzi ludzie zdobyli wiedzę na temat usług oferowanych przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Działania w ramach EURES mają na celu wspieranie mobilności w dziedzinie zatrudnienia na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uczestnicy zostali zapoznani z ofertą wsparcia dla osób poszukujących pracy za granicą, zyskali informacje dotyczące sytuacji na rynkach pracy w wybranych krajach UE/EOG, możliwości kształcenia, warunków życia i źródeł zagranicznych ofert pracy. Ważnym elementem spotkań był temat bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą oraz zagraniczne projekty wspierające mobilność młodych ludzi, którymi uczestnicy byli szczególnie zainteresowani. Doradca EURES zapoznał uczestników spotkania z portalami oferującymi istotne informacje dla osób planujących podjęcie pracy lub stażu za granicą.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bytowie oraz doradca EURES  Katarzyna Szymczak systematycznie prowadzą grupowe i indywidualne zajęcia dla młodzieży w wieku 15-25 lat. Celem działań doradców jest pomoc młodym ludziom w podejmowaniu właściwych wyborów edukacyjno-zawodowych poprzez udzielanie profesjonalnych i rzetelnych informacji i porad zawodowych dotyczących kształcenia i pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą.

I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy „Zaplanuj swoją przyszłość”

Informuję, że z inicjatywy Powiatu Bytowskiego, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, w dniu 7 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00 – 13.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie odbędą się I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy „Zaplanuj swoją przyszłość”.

Targi skierowane są głównie do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy w najbliższym czasie będą dokonywać wyborów związanych z dalszą ścieżką kształcenia lub podejmować pracę. Podczas targów uczniowie będą mieli bezpośrednią możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bytowskiego oraz z ofertą lokalnego rynku pracy. Na specjalnie przygotowanych stoiskach prezentować się będą lokalne firmy, ale również będzie można określić swoje predyspozycje zawodowe przy pomocy doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie.

Program

I Powiatowych Targów Edukacji i Pracy „Zaplanuj swoją przyszłość”

9.00 – Rozpoczęcie Targów, przywitanie gości, wystawców, prezentacja celów i programu

9.15 -13.00 – Zwiedzanie stoisk, zapoznanie się z ofertami szkół, instytucji rynku pracy i pracodawców

9.15-9.45 – Planowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej – wystąpienia doradców zawodowych z PUP w Bytowie i PPP w Bytowie.

9.45 – 10.05 – Rola i znaczenie Cechu Rzemiosł Różnych w Bytowie w edukacji zawodowej – Jarosław Gawin Starszy Cechu,

10.05 – 10.30 – Prezentacja firmy „Drutex” S.A. w Bytowie

10.30 – Mini Quiz

10.40 – 11.05 – Prezentacja firmy „Wireland” S.A. w Bytowie

11.05-11.15 – Występy grup z PMDK w Miastku

11.15-11.40 – Prezentacja firmy SI Metal

11.40-11.50 – Pokaz karate w wykonaniu uczniów ZSP w Bytowie

11.50 – 12.15 – Prezentacja firmy „Polmor” S.A. w Bytowie

12.15 – 12.25 – Występy grup z PMDK w Miastku

12.25 – Recital muzyczny Marceliny Szroeder

13.00 – Zakończenie targów.

KLIKNIJ --PLAKAT

Studniówka 2016

Już po raz drugi, na szkolnej sali gimnastycznej odbyła się wspólna Studniówka wszystkich uczniów klas maturalnych. Wystrój sali nawiązywał do karnawału weneckiego. Studniówkę, tradycyjnie rozpoczął Polonez.  O oprawę muzyczną zadbał zespół AsBand. Tradycją stało się, iż uczniowie II i III klas  technikum żywienia i usług gastronomicznych zapewnili obsługę kelnerską imprezy. Wyśmienita zabawa trwała do białego rana.

Wycieczka do Trójmiasta

W piątek 12-tego lutego uczniowie klasy II i I TŻ i UG wzięli udział w wycieczce  do Trójmiasta. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Starego Miasta wraz z wizytą w Muzeum Bursztynu i Domu Uphagena. Uczniowie zwiedzili także  4- gwiazdkowy Hotel Grand Cru, w którym mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem i standardem  sali konsumenckiej, pokoi,  a także zakresem usług dodatkowych oferowanych przez odwiedzony obiekt. Główną atrakcją wyjazdu był spektakl pt.”Ghost” w teatrze muzycznym.