Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Archive for: lipiec 2016

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/16

Wyniki egzaminu maturalnego

Wstępna informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego wśród tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego

 

Do wiosennej sesji egzaminacyjnej przystąpiło łącznie 404 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski. Spośród nich maturę zdały 322 osoby (79,7%), nie zdały 82 osoby (20,3%). Spośród osób, które nie zdały egzaminu maturalnego 66 absolwentów (16,34%) może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2016 r.

Tab. 1 Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego

Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju w % Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie pomorskim w % Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez powiat bytowski w %
79,5 79,2 79,7

 

Tab. 2 Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego według typów szkół

Typ szkoły Odsetek sukcesów
w kraju
Odsetek sukcesów
w województwie pomorskim
Odsetek sukcesów
w szkołach prowadzonych przez powiat bytowski
Liceum ogólnokształcące 85,2% 84,7% 92,4%
Technikum 68,4% 68,5% 69,1%

 

Tab. 3 Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Bytowski

Szkoły ponadgimnazjalne Liczba zdających Liczba osób, które
zdały egzamin
Odsetek sukcesów
ZSO Bytów 143 133 93,0%
ZSEU Bytów 112 80 71,4%
ZSP Bytów 37 24 64,9%
ZSOiT Miastko technikum 62 42 67,7%
ZSOiT Miastko liceum 41 37 90,2%
ZSP Łodzierz 9 6 66,7%
404 322 79,7%