Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Archive for: kwiecień 2020

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Tytuł przedsięwzięcia: Międzynarodowe spotkanie młodzieży drogą do przedsiębiorczości i partnerstwa.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją:

Zrealizowane przedsięwzięcie o nazwie „Międzynarodowe spotkanie młodzieży drogą do przedsiębiorczości i partnerstwa”  programu POWER polegało na organizacji mobilności do szkoły Colegio Ave Maria Casa Madre w Granadzie (Hiszpania), w której wzięło udział 18 uczniów i 3 opiekunów z Hiszpanii  oraz 18 uczniów z klas II i III Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z trzema opiekunami.  Spotkanie odbyło się w  marcu (7.03.-13.03.2020r.). Koordynatorem projektu była pani Małgorzata Gostomska-Jereczek, opiekę nad uczniami sprawowały panie Natalia Grzywnowicz oraz  Magdalena Lubańska. Głównym celem mobilności była  wspólna praca nad projektem – stworzenie dwujęzycznego poradnika przedsiębiorczości oraz biznesplanu własnej firmy. W ramach tego zadania  młodzież uczestniczyła w  warsztatach  dotyczących „Przedsiebiorczości” oraz odbyła wizytę studyjną w firmie, w której uczniowie przeprowadzili wywiad z lokalnym przedsiębiorcą (link do wywiadu:  https://drive.google.com/open?id=1vuHBxxW9588F85zAkW1GKWyUddLb6uPi)  uzyskując cenne wskazówki do realizacji głównego celu projektu, a przy tym poznając elementy dobrego zarządznia przedsiębiorstwem. Uczniowie pracowali nad tym zadaniem w trzech  grupach posługując się głównie językiem angielskim, doskonaląc przy tym umiejętności językowe. W trakcie zadania wszyscy uczestnicy rozwijali komptencje społeczne (umiejętnosci negocjacyjne, asertywność, krtytyczną samoocenę), komptencje interpersonalne, komptencje cyfrowe oraz kompetencje w zakresie przedsiębiorczości zapoznając się z profilem i strukturą organziacyjną firmy i zdobywając szeroką wiedzę z zakresu biznesu. Uczniowie poznali także swoje  mocne i słabe strony w kontekście doboru pracy w przyszłosci.

Młodzież odbyła wspólne zajęcia, na których  prezentowała informacje z zakresu kultury, życia codziennego oraz edukacji w Polsce i  Hiszpanii.  W szkole partnerskiej odbyły się  ponadto warsztaty przyrodnicze, kulinarne   oraz  wycieczki kulturoznawcze, m.in. wycieczka na wzgórze Sacromnte, udział w pokazie tańca Famenco oraz zwiedzanie kompleksu Alhambra.

Niewątpliwie realizacja projektu  „Międzynarodowe spotkanie młodzieży drogą do przedsiębiorczości i partnerstwa” wpłynie na  sukces zawodowy jego uczetsników  w przyszłości.

Najważniejsze rezultaty i wpływ  projektu:

1. Zrealizowanie 18 mobilności, a w  konsekwencji wydanie 18 certyfikatów potwierdzających udział w projekcie.

2. Nabycie i rozwinięcie nowych komptencji w zakresie   przedsiębiorczości, kreatywności i strategicznego myślenia. 

3. Zwiększenie kompetencji  personalnych i społecznych uczniów.

4. Wszechstronny rozwój  w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej.

5. Udoskonalenie praktycznych umiejętności językowych uczniów, a  w konsekwencji wielojęzyczności młodych osób.

6.Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia komptenecji cyfrowych uczniów.

7. Podniesienie  jakości i rangi kształcenia zawodowego.

8. Wzmocnienie pozycji uczestników na rynku pracy .

9. Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy ZSE-U a szkołą partnerska w Granadzie.

10. Przyswojenie przez uczniów umiejętności wykorzystywania wiedzy w nowych sytuacjach.

Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją