Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Konkurs turystyczny „Foto z ferii”

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie turystycznym „Foto z ferii”. Ideą konkursu jest pokazanie w formie fotograficznej ciekawej rzeczywistości przyrodniczej, krajobrazowej lub turystycznej, w której uczestniczyliście.

Regulamin konkursu:

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie dowolną techniką fotograficzną 1 zdjęcia oraz nadanie mu ciekawego i oryginalnego tytułu.

2. Oceniane będą przede wszystkim wartości takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne, pomysłowość, oryginalność fotografii, prezentacja walorów turystycznych lub przyrodniczo-krajobrazowych oraz jakość wykonania fotografii.

3. Uczestnicy konkursu przesyłają prace własnego autorstwa.

4. Prace niezgodne z regulaminem, nie będą brane pod uwagę.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru prac do ekspozycji w szkole.

6. Zgłaszane do konkursu prace fotograficzne powinny być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje:

a) imię i nazwisko autora, klasa

b) tytuł pracy (podlega także ocenie)

c) dopisek „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez umieszczanie ich w podpisie pracy, w publikacjach, na wystawach oraz na potrzeby konkursowe.”

d) podpis autora

7. Prace konkursowe (1 zdjęcie) należy wysłać na adres e-mail turystyka@zseu.edu.pl do dnia 15.02.2023 r.

8. Oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.02.2023 r.

10. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na Librusie i FB szkoły 21.02.2023 r.

11. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe.

Comments are closed.