Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Badania dla klas pierwszych ( 1TH i 1TŻiUG)

UWAGA !

Uczniowie przyjęci do Technikum nr 2 w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych  i technik hotelarstwa oraz technik handlowiec w dniu 2.09.2024r. powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac w styczności z żywnością, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Uczniowie proszeni są, aby:

1.wykonać badanie kału w kierunku zakaźnych schorzeń jelitowych (proszę pamiętać, że to badanie wykonywane jest w kilku etapach i należy je rozpocząć od 12 sierpnia 2024r. )

– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna znajduje się na ul. Sikorskiego 27 w Bytowie

– należy tam pobrać odpowiedni pojemnik do badania – koszt 10 zł

– należy wykonać badanie (lista skierowanych na badanie uczniów zostanie dostarczona do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przez szkołę 9 sierpnia 2024r.)

należy zgłosić się z wynikiem badania kału do sekretariatu szkoły niezwłocznie po otrzymaniu danego wyniku, w celu wykonania kserokopii.

2. Badanie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac w styczności z żywnością, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, odbędzie się w szkole, badanie przeprowadzi lekarz medycyny pracy dr Artur Kiciński, koszt badania pokrywa uczeń.

Comments are closed.