Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

CEN-ne PRAKTYKI – Zawodowe Pomorze

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku wyróżniło naszą szkołę w publikacji opisującej najlepsze technika i szkoły zawodowe w województwie pomorskim w 2015 r. Nasza szkoła została opisana na stronach 38-42.

„Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce publikację poświęconą pomorskim dobrym praktykom w szkolnictwie zawodowym. Szkoły zawodowe z terenu naszego województwa, zakłady pracy a także przedstawiciele organów prowadzących dzielą się doświadczeniami, refleksją i pomysłami, jak poprawić stan edukacji zawodowej. O wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego decyduje między innymi partnerska współpraca wszystkich zainteresowanych stron, w tym rozważna oraz mądra polityka organów prowadzących. W tym kontekście istotne jest myślenie o szkolnictwie zawodowym w dłuższej perspektywie oraz o tworzeniu warunków legislacyjnych, organizacyjnych na miarę XXI wieku. (…)

Renata Ropela
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku”

KLIKNIJ

Nowy obraz

Comments are closed.