Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Spotkanie z doradcą EURES

Doradca EURES Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku Katarzyna Szymczak w dniu 10 marca przeprowadziła zajęcia dla młodzieży pod hasłem „Mobilność w Europie”.

Podczas spotkań młodzi ludzie zdobyli wiedzę na temat usług oferowanych przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Działania w ramach EURES mają na celu wspieranie mobilności w dziedzinie zatrudnienia na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uczestnicy zostali zapoznani z ofertą wsparcia dla osób poszukujących pracy za granicą, zyskali informacje dotyczące sytuacji na rynkach pracy w wybranych krajach UE/EOG, możliwości kształcenia, warunków życia i źródeł zagranicznych ofert pracy. Ważnym elementem spotkań był temat bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą oraz zagraniczne projekty wspierające mobilność młodych ludzi, którymi uczestnicy byli szczególnie zainteresowani. Doradca EURES zapoznał uczestników spotkania z portalami oferującymi istotne informacje dla osób planujących podjęcie pracy lub stażu za granicą.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bytowie oraz doradca EURES  Katarzyna Szymczak systematycznie prowadzą grupowe i indywidualne zajęcia dla młodzieży w wieku 15-25 lat. Celem działań doradców jest pomoc młodym ludziom w podejmowaniu właściwych wyborów edukacyjno-zawodowych poprzez udzielanie profesjonalnych i rzetelnych informacji i porad zawodowych dotyczących kształcenia i pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Comments are closed.