Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Wymiana z Winoną – podsumowanie

19 października br. odbyło się spotkanie podsumowujące wizytę młodzieży ze Stanów Zjednoczonych, z partnerskiego miasta Winona. Nasi uczniowie przygotowali prezentację multimedialną relacjonującą pobyt amerykanek w Polsce. Omówiono także korzyści jakie płynęły z wymiany uczniów m.in. pogłębienie więzi między uczestnikami wymiany, poszerzenie umiejętności językowych i interpersonalnych, a także znajomości wiedzy o partnerskich krajach.

Comments are closed.