Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


        
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

KALENDARIUM

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
II półrocze
DataWydarzenieOdpowiedzialni
1.02.2021Początek II półrocza 
2. 02. 2021Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczuDyrektor, wyznaczeni nauczyciele
22.03.2021Wirtualny Dzień Otwarty Ekonoma dla absolwentów szkół podstawowychDyrektor, wyznaczeni nauczyciele
 30.03.2021Wystawienie przewidywanych ocen ndst  na koniec roku w klasach maturalnychNauczyciele przedmiotów, wychowawcy
31.03.2020Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach ndst w kl. maturalnych, wywiadówki klas maturalnych. Dzień otwartej szkoły dla rodziców.Wychowawcy klas maturalnych
1-6.04.2021Wiosenna przerwa świąteczna 
15. 04. 2021Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych w klasach maturalnychNauczyciele przedmiotów, wychowawcy
16.04. 2021Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych w kl. maturalnychWychowawcy klas maturalnych
23.04 2021Wystawienie ocen w klasach maturalnychNauczyciele, wychowawcy
27.04.2021Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnychDyrektor, wychowawcy klas
30. 04. 2021Zakończenie nauki dla klas maturalnychDyrektor, wychowawcy klas, Samorząd Szkolny
3.05. 2020Dzień  wolny od pracy   
3 -28.05. 2021Praktyki zawodowe klas II GTO, II GTŻH, II GTE, II GTS  III TOT/HOT, III TŻiUG, III TLH, III TE, III TSOpiekunowie praktyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.