Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

ZBIORY I WYPOSAŻENIE

Katalog OPAC/Online Public Access Catalog/. Katalog biblioteki dostępny dla naszych czytelników o każdej porze i z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu, także z urządzeń mobilnych.

Katalog Online: 

https://m010220.molnet.mol.pl/

Każdy uczeń, nauczyciel oraz pracownik szkoły – logując się do systemu (po wcześniejszym podaniu bibliotekarzowi swojego adresu mailowego) może śledzić termin zwrotu książki tak, by nie przekroczyć terminu zwrotu. Katalog OPAC daje również możliwość rezerwacji materiałów bibliotecznych przez internet.

……Biblioteka szkolna w 2007 roku została przekształcona w Szkolne Centrum Informacji, co oznacza, że została w pełni skomputeryzowana oraz wyposażona  w nowoczesny sprzęt  komputerowy
i multimedialny. Od wielu lat pracuje w programie bibliotecznym MOL Optivum, a każdy czytelnik posiada kartę biblioteczna uprawniającą go do korzystania ze zbiorów.

……Biblioteka wyposażona jest w dwanaście multimedialnych stanowisk komputerowych, rzutnik multimedialny, kserokopiarkę, drukarkę oraz skaner, które udostępniane są uczniom. Możliwość korzystania ze sprzętu multimedialnego określają regulaminy biblioteczne.

……Zbiory biblioteki liczą około 14.000 woluminów druków zwartych. Poza tym biblioteka gromadzi czasopisma oraz wydawnictwa multimedialne. W zbiorach dominują lektury, ale również jest literatura popularnonaukowa, naukowa, beletrystyka. Każdy zakup książek jest konsultowany z nauczycielami oraz uczniami.

……Warsztat informacyjny biblioteki stanowią: księgozbiór podręczny gromadzący słowniki, encyklopedie, leksykony, informatory, katalog alfabetyczny, rzeczowy oraz kartoteka zagadnieniowa wybranych artykułów z czasopism.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *