Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Archive for: wrzesień 2022

Innowacja, „Instaling – skuteczna nauka słówek”, zakończona sukcesem!

Ciężka praca uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Bytowie została doceniona 😉

BRAWO!

„Instaling – skuteczna nauka słówek”

Miło nam poinformować, iż już w zeszłym roku szkolnym 2021/2022 w wielu klasach
Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Bytowie na lekcjach języka angielskiego i
angielskiego zawodowego, wprowadzono zajęcia innowacyjne polegające na korzystaniu ze
strony www.instaling.pl do nauki słówek.
Innowacje ta dotyczyła zmian w procesie nauczania, uczenia się w zakresie stosowania nowej
metody pracy z uczniem, utrwalania i sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.
Nauczyciele, stosujący tę innowację, sprawdzali efektywność nauczania oraz kontrolowali
osiągnięcia uczniów.
Innowacja miała na celu stworzenie uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka
angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność
sprawnego komunikowania się w języku angielskim.
Dzięki przeprowadzonej innowacji osiągnęliśmy wiele celów, do których przede wszystkim
możemy zaliczyć:
• zachęcenie uczniów do rozwijania swoich umiejętności językowych,
• rozwinięcie umiejętności korzystania z różnych źródeł,
• uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,
• poszerzenie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym,
• rozwinięcie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
• podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego,
• uatrakcyjnianie sposobu nauczania i uczenia się języka.
Uczniowie:
• zdobyli nowe umiejętności i podnieśli poziom posiadanych kompetencji kluczowych,
• zdobyli wiedzę w sposób kreatywny, poprzez wykorzystanie TIK,
• umocnili wiarę w swoje możliwości językowe,
• uczyli się motywacji do pracy,
• podejmowali systematyczne działania, które doprowadziły do wzbogacenia czynnego i
biernego zasobu słownictwa uczniów,
• poszerzyli nowe słownictwo.
Dzięki takim sukcesom naszych uczniów stwierdziliśmy, iż w roku szkolnym 2022/2023 dalej
będziemy pracować z platformą Instaling.pl, aby nauka języka angielskiego stała się dla
nich jeszcze bardziej motywująca i interesująca.

GRZYBOBRANIE!!!

4 września 2022 r. odbyła się kolejna edycja Grzybobrania dla Gastronomii
w Hotelu Kozi Gród w Pomlewie.
Wydarzenie miało na celu promocję środowiska gastronomicznego i turystycznego  a także prezentację  regionalnych rzemieślników,  ludzi związanymi z branżą gastronomiczną i turystyczną.
W programie odbyły się  m.in.:
1.Warsztaty kulinarne dla młodzieży z szefami kuchni renomowanych restauracji

2.Konkurs kulinarny dla szkół gastronomicznych pod hasłem ,,Grzyby w którym przewidziane były dwie punktowane konkurencje: pierwsza to gotowanie a druga to sprawność fizyczna w temacie gastronomicznym. Punkty uzyskane w obu konkurencjach zsumowano.

Naszą szkołę reprezentowali Zuzia Jenta z klasy II TŻ, Bartosz Łojek z klasy IV TŻ a w konkurencji sportowo-gastronomicznej Magdalena Breza z klasy IV TŻ .
Drużyna z ZSEU zdobyła II miejsce!
Emocji było co nie miara. Zawodnikom energicznie dopingowała młodzież z naszej szkoły.
Zwycięzcom gratulujemy!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23