Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


              
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Archive for: styczeń 2023

RANKING TECHNIKÓW 2023

Z radością informuję, że w najważniejszym i najbardziej obiektywnym rankingu szkół ponadpodstawowych nasz Ekonom zajął 6 miejsce w województwie pomorskim a 120 miejsce w kraju.
Jest to sukces i niewątpliwie zasługa oraz powód do nieskrywanej satysfakcji dla uczniów i nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych.
Jako dyrektor szkoły wszystkim gratuluję i dziękuję za skuteczną pracę pedagogiczną.
Link https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-pomorski
Stanisław Kożyczkowski
/dyrektor szkoły/

Konkurs turystyczny „Foto z ferii”

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie turystycznym „Foto z ferii”. Ideą konkursu jest pokazanie w formie fotograficznej ciekawej rzeczywistości przyrodniczej, krajobrazowej lub turystycznej, w której uczestniczyliście.

Regulamin konkursu:

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie dowolną techniką fotograficzną 1 zdjęcia oraz nadanie mu ciekawego i oryginalnego tytułu.

2. Oceniane będą przede wszystkim wartości takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne, pomysłowość, oryginalność fotografii, prezentacja walorów turystycznych lub przyrodniczo-krajobrazowych oraz jakość wykonania fotografii.

3. Uczestnicy konkursu przesyłają prace własnego autorstwa.

4. Prace niezgodne z regulaminem, nie będą brane pod uwagę.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru prac do ekspozycji w szkole.

6. Zgłaszane do konkursu prace fotograficzne powinny być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje:

a) imię i nazwisko autora, klasa

b) tytuł pracy (podlega także ocenie)

c) dopisek „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez umieszczanie ich w podpisie pracy, w publikacjach, na wystawach oraz na potrzeby konkursowe.”

d) podpis autora

7. Prace konkursowe (1 zdjęcie) należy wysłać na adres e-mail turystyka@zseu.edu.pl do dnia 15.02.2023 r.

8. Oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.02.2023 r.

10. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na Librusie i FB szkoły 21.02.2023 r.

11. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe.

X Olimpiada Wiedzy o Turystyce

4 stycznia 2023 r. w Gdyni odbył się okręgowy etap Jubileuszowej X Olimpiady Wiedzy o Turystyce, w którym wzięły udział dwie nasze uczennice: Natalia Jankowska i Julia Woronkowicz z 4 PTOT.  W ciągu 150 minut uczennice musiały rozwiązać test teoretyczny i wykonać zadanie praktyczne. 

Celem organizatorów jubileuszowej dziesiątej edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce, która została zorganizowana pod hasłem „W miejskiej dżungli”, jest zainteresowanie uczestników poznaniem dziedzictwa, zabytków, architektury, tematycznych dzielnic i szlaków, a także różnymi formami aktywności turystycznej podejmowanymi w przestrzeni miejskiej, zwrócenie uwagi na cele realizowane przez turystów podczas pobytów w mieście, również weekendowych tzw. city-break, na ich uczestnictwo w różnych wydarzeniach rozrywkowych, kulturalnych, sportowych itp. Uczestnicy X Olimpiady będą mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą na temat różnych produktów turystycznych i form turystyki miejskiej, a zadaniem finalistów będzie zaprezentowanie własnego pomysłu „Jak sprzedać miasto?” zgodnie z koncepcją marketingu-mix. 30 najlepszych uczniów z Polski weźmie udział w centralnym etapie, który odbędzie się w dniach 12 – 15.04.2023 r.

Życzymy powodzenia naszym uczennicom!